Dựa vào kiến thức đã học và thực tế cuộc sống em hãy giải thích quan điểm thực tiễn là cơ sở của nhận THỨC

Question

Dựa vào kiến thức đã học và thực tế cuộc sống em hãy giải thích quan điểm thực tiễn là cơ sở của nhận THỨC

in progress 0
Daisy 2 năm 2021-09-13T12:28:51+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-13T12:30:03+00:00

    Mọi sự hiểu biết của con người đều trực tiếp nảy sinh từ thực tiễn. Nhờ có sự tiếp xúc, tác động vào sự vật, hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính, hiểu được bản chất, quy luật của chúng.

    Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trình phát triển và hoàn thiện các giác quan của con người. Nhờ đó, khả năng nhận thức của con người ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về sự vật, hiện tượng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )