Dựa vào lược đồ hình 65 trang 76(SGK) a) Ghi giá trị nhiệt độ tại các điểm:A,B,C,D b) Giải thích tại sao có sự khác biệt về nhiệt độ giữa điểm A và đi

Question

Dựa vào lược đồ hình 65 trang 76(SGK) a) Ghi giá trị nhiệt độ tại các điểm:A,B,C,D b) Giải thích tại sao có sự khác biệt về nhiệt độ giữa điểm A và điểm B c) Nêu ảnh hưởng của dòng biển nóng và dòng biển lạnh đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-07-12T16:35:12+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:36:43+00:00

  a) Nhiệt độ điểm A: -19°C.

      Nhiệt độ điểm B: -8°C.

      Nhiệt độ điểm C: 2°C.

      Nhiệt độ điểm D: 3°C.

  b) Có sự khác biệt về nhiệt độ giữa điểm A và điểm B là vì điểm A có vùng biển lạnh chảy qua, làm cho điểm A lạnh đi nhưng ngược lại thì điểm B lại có dòng biển nóng và dòng biển lạnh chảy qua, làm cho điểm B vừa nóng, vừa lạnh, làm cho nhiệt độ điểm ở mức không quá lạnh. Vì thế mới có sự khác nhau của điểm A và điểm B.

  c) Ảnh hưởng của dòng biển nóng và dòng biển lạnh là: Nơi có dòng biển nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn, ngược lại nơi có biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng biển thấp hơn các vùng cùng vĩ độ.

  Đúng 100%

  Xin câu trả lời hay nhất nhé bạn ????????????????????

  0
  2021-07-12T16:37:06+00:00

  – Trên vĩ độ 60oB, địa điểm A; – 19oC; địa điểm B; – 8oC; địa điểm C; + 2oC; địa điểm D; + 3oC. Có sự chênh lệch là do ảnh hưởng của dòng biển (nóng, lạnh).

  – Các dòng biển nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn, ngược lại các dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng biển thấp hơn các vùng cùng vĩ độ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )