Dựa vào tỉ lệ thước trên bản đồhình 8/SGK trang 13, đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Thu Bồn đến khác

Question

Dựa vào tỉ lệ thước trên bản đồhình 8/SGK trang 13, đo và tính khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Thu Bồn đến khách sạn Sông Hàn trên thực tế là bao nhiêu mét?
Đề đúng nha
mong mn giúp đỡ mình

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-09-28T14:46:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:47:47+00:00

  Dùng thước kẻ đo, ta thấy: Khoảng cách theo đường chim bay trên bản đồ từ trung tâm khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn là 5,5 cm.

  Ta biết tỉ lệ bản đồ ở hình số 8 là 1:7500.

  Vậy khoảng cách trên thực địa là:

  5,5 cm x 7500 = 41250 cm = 412,5 m.

  Tương tự như trên, từ khách sạn Hoà Bình đến khách sạn Sông Hàn:

  – Khoảng cách đo được trên bản đồ là 4.0 cm.

  – Ti lệ bản đồ là 1:7500.

  Vậy khoảng cách trên thực địa là:

  4,0 cm x 7500 = 30 000 cm = 300 m.

  0
  2021-09-28T14:48:05+00:00

  – Dùng thước kẻ đo khoảng cách theo đường chim bay trên bản đồ từ trung tâm khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn là 5,5 cm. Biết tỉ lệ bản đồ ở hình số 8 là 1:7500. Vậy khoảng cách trên thực địa là:

  5,5 cm x 7500 = 41250 cm = 412,5 m.

  – Tương tự như trên, từ khách sạn Hoà Bình đến khách sạn Sông Hàn: khoảng cách đo được trên bản đồ là 4.0 cm. Ti lệ bản đồ là 1:7500. Vậy khoảng cách trên thực địa là:

  4,0 cm x 7500 = 30 000 cm = 300 m.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )