Dung 1 mat phang nghieng de keo 1 vat co khoi luong 200kg, trong luong rieng d = 8800N/m ³ len cao 4m trong thoi gian 1 phut 20 giay. Hieu suat cua ma

Question

Dung 1 mat phang nghieng de keo 1 vat co khoi luong 200kg, trong luong rieng d = 8800N/m ³ len cao 4m trong thoi gian 1 phut 20 giay. Hieu suat cua mat phang nghieng 80%.
a) Tinh trong luong va the tich cua vat
b) Tinh chieu dai va luc keo tren mat phang nghieng
c) Tinh cong suat naang vat

in progress 0
Kylie 1 tháng 2021-11-10T20:57:52+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:59:37+00:00

  Đáp án:

   thiếu vận tốc 

  ….

  Giải thích các bước giải:

  a> 
  \[P = m.10 = 200.10 = 2000N\]

  thể tích: 
  \[d = \frac{P}{V} =  > V = \frac{P}{d} = \frac{{2000}}{{8800}} = \frac{5}{{22}}{m^3}\]

  c> công kéo vật theo phương thẳng đứng :\[{A_{ic}} = P.h = 2000.4 = 8000J\]

  công kéo vật theo mặt phẳng nghiêng: 
  \[A = \frac{{{A_{ic}}}}{H} = \frac{{8000}}{{80\% }} = 10000J\]
  \[A = F.S = F.v.t =  > F = \frac{{10000}}{{v.(60 + 20)}} = \frac{{125}}{v}N\]

  chiều dài: \[S = v.t = 80v(m)\]

  c> công suất: 
  \[P = \frac{A}{t} = \frac{{10000}}{{80}} = 125J/s\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )