Dùng 1 ròng rọc động và 1 ròng rọc cố định để nâng 1 vật lên cao 15m người ta phải kéo 1 lực ở đầu dây 300N. Tính a)Công phải thực hiện để nâng vật b

Question

Dùng 1 ròng rọc động và 1 ròng rọc cố định để nâng 1 vật lên cao 15m người ta phải kéo 1 lực ở đầu dây 300N. Tính
a)Công phải thực hiện để nâng vật
b) Khối lượng của vật. Biết độ lớn của lực cản 20N

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-19T23:00:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T23:01:17+00:00

  Đường đi là:

  S = 2.H = 2.15 = 30 ( m )

  . Công thực hiện để nâng vật là:

  A = F.s = 300.30 = 9000 (J)

  . Công của lực cản là:

  A1 = Fc.S = 20.30 = 600 (J)

  . Công có ích là:

  Ai = A – A’ = 9000 – 600 = 8400 (J)

  . Khối lượng của vật là:

  m = P/10 = Ai/h / 10 = 8400/15 / 10 = 56 ( kg )

   

  0
  2021-10-19T23:01:21+00:00

  Đáp án:

   900j

  56kg

  Giải thích các bước giải:

  Sửa nha :Tóm tắt : a) h=15m , F=300N Atp=?

  b) m=? Fcản=20N

  Bài làm

  a)Do có ròng rọc động nên quãng đường kéo là s=2.5=30 m

  Công phải thực hiện để nâng vật là Atp=F.s=F.h=300.30=9000 J

  b) Công của lực cản là A’=Fcản.s=20.30=600 J

  Công kéo vật trực tiếp là Ai=Atp-A’=9000-600=8400 J

  Khối lượng của vật là m=P/10=(Ai/h) / 10 = (8400/15) / 10 =56 kg

  Đánh giá 5sao giúp mik

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )