Đường kính Mặt Trời dài gấp khoảng bao nhiêu lần đường kính của Trái Đất ?

Question

Đường kính Mặt Trời dài gấp khoảng bao nhiêu lần đường kính của Trái Đất ?

in progress 0
Claire 1 năm 2021-08-09T01:54:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T01:55:14+00:00

  Đường kính Mặt Trời dài gấp khoảng bao nhiêu lần đường kính của Trái Đất 

  TL Đường kính Mặt Trời dài gấp khoảng hơn 100 lần đường kính của Trái Đất ( cụ thể là 109 lần)

  chúc bạn học tốt , nocopy ( nếu cop cho em xin link)

  0
  2021-08-09T01:55:38+00:00

  109 lần nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )