* Xem bảng tin dự báo thời tiết bên, em hãy cho biết: + Thời tiết gồm những yếu tố nào? + Thời tiết có giống nhau ở các nơi không? + Thời tiết có giốn

Question

* Xem bảng tin dự báo thời tiết bên,
em hãy cho biết:
+ Thời tiết gồm những yếu tố nào?
+ Thời tiết có giống nhau ở các nơi
không?
+ Thời tiết có giống nhau ở các
khoảng thời gian trong ngày, trong
năm không?
* Khí hậu là gì? Khí hậu khác thời
tiết như thế nào?
Xem hình các đới khí hậu và nội dung
sách giáo khoa trang 58, 59, em hãy kể
tên 5 đới khí hậu và nêu vị trí, đặc điểm
của các đới khí hậu.

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-11T05:05:54+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T05:06:55+00:00

  ~Các yếu tố của thời tiết : nhiệt độ , lượng mưa , độ ẩm không khí , ánh sáng , gió 

  ~Thời tiết không giống nhau ở các nơi 

  ~Thời tiết không giống nhau ở các khoảng thời gian trong ngày, trong năm 

  ~Khí hậu là định nghĩa phổ biến về thời tiết trung bình trong khoảng thời gian dài

  ~Thời tiết là sự diễn ra các hiện tượng khí tượng như gió, mưa,… trong một thời gian ngắn giới hạn tại một khu vực nào đó, còn khí hậu cũng là sự diễn ra các hiện tượng thời tiết lặp lại trong một thời gian dài tại một khu vực, một vùng miền 

  ~Trái Đất có 5 đới khí hậu : 2 ôn đới , 2 hàn đới , 1 nhiệt đới.

  HỌC TỐT NHA!!!!!!!!!!

  0
  2021-09-11T05:06:59+00:00

  Thời tiết gồm có các yếu tố: khí hậu,độ ẩm ,lượng mưa …

  Thời tiết không giống nhau ở các nơi : ở những nơi có độ cao lớn như miền núi thời tiết thay đổi thất thường và có khí hậu lạnh hơn ở những vùng đồng bằng

  Thời tiết kh giống nhau trong ngày ,tháng ,năm

  Khí hậu là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương trong 1 năm

  Khí hậu khác thời tiết: thời tiết là biểu hiện của hiện tượng khí tượng của một địa phương trong 1 thời gian ngắn

  5 đới khí hậu: 1 đới nóng

  Vị trí : nằm giữa chí tuyến bắc và chí tuyến nam

  Đặc điểm:khí hậu nóng quanh năm

  Lượng mưa trên 1000mm trên năm

  Gió thường xuyên thổi là gió tín phong

  2 đới ôn hoà 

  Vị trí : nằm giữa vcb đến ctb và từ vcn đến ctn

  Đặc điểm: khí hậu chia làm 4 mùa rõ rệt

  Lượng mưa đạt từ 500-1000mm trên năm

  Gió thường xuyên thổi là gió tây ôn đới

  2 đới lạnh 

  Vị tí từ vcb đến điểm cực bắc và từ vcnn- điểm cực nam

  Khí hậu lạnh giá quqnh năm

  Lượng mưa dưới 500mm

  Gió đông cực thường xuyên thổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )