Em chọn hình ảnh vào văn bản bằng cách thực hiện thao tác nào

Question

Em chọn hình ảnh vào văn bản bằng cách thực hiện thao tác nào

in progress 0
Alice 2 tuần 2021-07-12T10:46:19+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:48:12+00:00

  cách chèn hình ảnh vào văn bản:

  bước 1 : Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trị cần chèn

  bước 2 : Chọn lệnh Picture trong dải lệnh Insert . Xuất hiện hộp thoại Insert Picture 

  bước 3: Chọn thư mục lưu hình ảnh

  bước 4 : chọn hình ảnh

  bước 5 : chọn lệnh Insert

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )