em hãy cho biết bộ máy nhà nước cấp cơ sở cơ quan đại biểu của nhân dân gọi là gì? Người đứng đầu cơ quan gọi là gì? ở đia phương em có cấp cơ sở này

Question

em hãy cho biết bộ máy nhà nước cấp cơ sở cơ quan đại biểu của nhân dân gọi là gì? Người đứng đầu cơ quan gọi là gì? ở đia phương em có cấp cơ sở này không, đặt ở đâu?

in progress 0
Nevaeh 5 tháng 2021-07-15T09:42:14+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:44:00+00:00

  – Bộ máy nhà nước cấp cơ sở cơ quan đại biểu của nhân dân gọi là HĐND (Hội đồng nhân dân)  xã

  –  Người đứng đầu cơ quan gọi là Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân

  ở đia phương em có cấp cơ sở này, ở khu trung tâm xã

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )