Em hiểu như thế nào về câu danh ngôn : “Có một nơi để về , đó là nhà . Có những người để yêu thương , đó là gia đình . Có được cả hai , đó là hạnh ph

Question

Em hiểu như thế nào về câu danh ngôn : “Có một nơi để về , đó là nhà . Có những người để yêu thương , đó là gia đình . Có được cả hai , đó là hạnh phúc ” (Khuyết Danh )

in progress 0
Julia 5 ngày 2021-09-09T14:01:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:02:22+00:00

  Đáp án:Em hiểu chỗ “Có một nơi để về , đó là nhà .” có nghĩa  là dù đi đâu , về đâu cũng phải nhớ nhà của mình và xem nhà của mình là tổ ấm.

              Em hiểu chỗ “Có những người để yêu thương , đó là gia đình” có nghĩa là d ù đi đâu , về đâu nhưng  gia đình là quan trọng nhất , gia đình chính là tổ ấm xây dựng được hạnh phúc bền lâu.

              ⇒ Nếu chúng ta có thể làm được cả hai điều đó thì chính là bạn đang xây dựng một ngôi nhà luôn có gia đình tổ ấm , luôn hạnh phúc bên nhau

  0
  2021-09-09T14:02:56+00:00

  Em hiểu câu  trên nghĩa là dù đi đâu đi chăng nữa thì nhà là nơi để về đầu tiên , gia đình là nơi để dựa đầu tiên . Có cả 2 mới là hạnh phúc .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )