Em hiểu truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Dân tộc việt Nam ta có những truyền thống tốt đẹp nào

Question

Em hiểu truyền thống tốt đẹp của dân tộc là gì? Dân tộc việt Nam ta có những truyền thống tốt đẹp nào

in progress 0
Faith 1 năm 2021-08-09T10:45:00+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T10:46:03+00:00

  -Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là:  những giá trị tinh thần được hình thành từ lâu đời của dân tộc và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

  -Dân tộc Việt Nam ta đã có những truyền thống tốt đẹp là:

  +Truyền thống yêu nước

  +Truyền thống chống giặc ngoại xâm

  +Truyền thống đoàn kết

  +Truyền thống hiếu học

  +Truyền thống tôn sư trọng đạo

  +Truyền thống đoàn kết 
  +Truyền thống hiếu thảo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )