Everything is __________ satisfactorily. A. looking after B. falling through C. turning up D. going on CÓ GIẢI THÍCH

Question

Everything is __________ satisfactorily.
A. looking after B. falling through C. turning up D. going on
CÓ GIẢI THÍCH

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-07-17T16:46:47+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:47:52+00:00

  Everything is __________ satisfactorily.

  A. looking after B. falling through C. turning up D. going on

  dịch

  Mọi thứ đang                1 cách hài lòng

  A. chăm sóc B. rơi qua C. quay lên D. tiếp tục

  Cấu trúc: S+be+V_ing+O

  0
  2021-07-17T16:48:14+00:00

  Everything is __________ satisfactorily.

  A. looking after

  B. falling through

  C. turning up

  D. going on

  -Giaỉ nghĩa:

  Mọi thứ đang diễn ra êm đẹp

  -Giảii thích: 

  +Đây là câu thì hiện tại tiếp diễn diễn tả mọi hành động sự việc người nói đang nhắc đến đang diễn ra êm đẹp, không gặp phải cản trở gì

  +Cấu trúc: S+be+V_ing+O

  +Còn các đáp án còn lại khi thay vào ta thấy nó không hợp lí nên loại: đáp án B là chăm sóc, đáp án C là rơi qua, đáp án D là bật lên => Loại

  Học tốt~~~

  #Trâm#

  #Nocopy#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )