giả sử một tàu biển đang ở ngoài khơi , có vị trí các đường cơ sở 35 hải lí , vậy con tàu đấy cách đường biên giới quốc gia trên biển theo đường chim

Question

giả sử một tàu biển đang ở ngoài khơi , có vị trí các đường cơ sở 35 hải lí , vậy con tàu đấy cách đường biên giới quốc gia trên biển theo đường chim bay là bao nhiêu ? giúp mình với có lời giải chi tiết nha

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-10-08T23:02:58+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T23:04:12+00:00

  Do đường biên giới quốc gia trên biển có giới hạn 12 hải lí ( tính từ đường cơ sở ) mà tàu biển lại đang cách đường cơ sở 35 hải lí nên ta có : 35-12=23 (hải lí ) . Đổi 23 hải lí = 42596 m                           Vậy con tàu cách đường biên giới quốc gia trên biển 42596 m theo đường chim bay . 

  0
  2021-10-08T23:04:34+00:00

  Ta có: 1 hải lí = 1852 m

  Đường biên giới quốc gia trên biển được quy định là 12 hải lí

  Theo đề bài, tàu đang ở vị trí ở đường cơ sở 35 hải lí.

  Do đó, tàu cách đường biên giới quốc gia là 35 – 12 = 23 hải lí

  Vậy nên, con tàu đấy cách đường biên giới quốc gia trên biển theo đường chim bay là:

     23 x 1852 = 42596 m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )