Giả sử trang tính đang ở chế độ Page Break Preview, để trở lại chế độ bình thường ta chọn lệnh nào? A. View  Normal B. View  Page Break Preview C. V

Question

Giả sử trang tính đang ở chế độ Page Break Preview, để trở lại chế độ bình
thường ta chọn lệnh nào?
A. View  Normal B. View  Page Break Preview
C. View  Page Layout D. View  Workbook Views

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-08-20T05:05:24+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:06:27+00:00

  Giả sử trang tính đang ở chế độ Page Break Preview, để trở lại chế độ bình thường ta chọn lệnh nào?

  Đáp án :  D. View -> Workbook Views

  0
  2021-08-20T05:07:21+00:00

  nhấn Ctrl + A vào Menu Insert chọn Reset All page break.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )