Giải giúp với ạ❤️Đang cần gấp!!!! Người ta hoà lẫn nước ở 20 độ C với nước đang sôi để thu được 50 lít nước ở 50 độ C. Tính khối lượng cần dùng của mỗ

Question

Giải giúp với ạ❤️Đang cần gấp!!!!
Người ta hoà lẫn nước ở 20 độ C với nước đang sôi để thu được 50 lít nước ở 50 độ C. Tính khối lượng cần dùng của mỗi loại nước trên? Biết rằng nhiệt dung riêng của nước không thay đổi.

in progress 0
Aubrey 3 tuần 2021-07-08T18:28:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:29:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt

  t1 = 20 độ C

  t2 = 100 độ C

  V = 50l –> m = m1 + m2 = 50kg

  t = 50 độ C
  Giải

  Nhiệt lượng của nước lạnh thu vào để tăng nhiệt độ từ 20 độ C –> 50 độ C là:

  Q1 = m1.c.( t – t1 ) = m1.c.( 50 – 20 ) = 30.m1.c

  Nhiệt lượng của nước sôi tỏa ra để giảm nhiệt độ từ 100 độ C –> 50 độ C là:

  Q2 = m2.c.( t2 – t ) = m1.c.( 100 – 50 ) = 50.m2.c

  Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

  Q1 = Q2

  30.m1.c = 50.m2.c

  30m1 = 50m2 

  30.( m – m2 ) = 50m2

  30.( 50 – m2 ) = 50m2

  1500 – 30m2 = 50m2

  1500 = 50m2 + 30m2

  1500 = 80m2

  m2 = 1500/80 = 18,75kg

  –> m1 = m – m2 = 50 – 18,75 = 31,25kg

  0
  2021-07-08T18:29:57+00:00

  Đáp án:

   Chữ mik hơi xấu bạn xem đỡ nhé

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )