GIẢI THÍCH LÝ DO CHỌN ĐẦY ĐỦ GIÙM EM Ạ! CẢM ƠN MN NHÌU! 1. Every one of the customers in this shop can take as many as he likes because everything____

Question

GIẢI THÍCH LÝ DO CHỌN ĐẦY ĐỦ GIÙM EM Ạ! CẢM ƠN MN NHÌU!
1. Every one of the customers in this shop can take as many as he likes because everything________ there is free of___________
A. sells/fare
B. sold/charge
C. is sold/ money
D. sell/pay
2. It is one thing to enjoy listening to good music, but is quite_____to perform skillfully.
A. other
B. another
C. some
D. the other

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-10-06T09:07:37+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:09:01+00:00

  1. C 

  Vì đồ không thể tự bán -> đồ được bán, chọn C. 

  free of money: không tốn tiền

  2. B 

  Another được dùng để nói đến một cái khác. 

  Bn học tốt!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )