Giải thích sự nở vì nhiệt của chất lỏng, chất rắn, chất khí

Question

Giải thích sự nở vì nhiệt của chất lỏng, chất rắn, chất khí

in progress 0
Lyla 17 phút 2021-09-16T03:30:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:31:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

  -Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

  -Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

  ⇒Chất khí nở vì nhiệt nhiều nhất sau đó đến chất lỏng ,rắn

   

  0
  2021-09-16T03:31:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Các chất rắn, lỏng, khí nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

  Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất khí.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )