Giải thích tại sao cây công nghiệp hằng năm của nước ta giảm (2005-2014

Question

Giải thích tại sao cây công nghiệp hằng năm của nước ta giảm (2005-2014

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-10-10T15:00:13+00:00 2 Answers 152 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T15:01:18+00:00

  Diện tích cây công nghiệp hằng năm giảm, nguyên nhân “chính” là do hạn chế về thị trường.

  – Nguyên nhân “trực tiếp” là do cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh về diện tích, từ đó tăng nhanh về sản lượng và giá trị sản xuất.

  0
  2021-10-10T15:02:01+00:00

  Do sự phân bố của cây công nghiệp có nhiều thay đổi.tăng nhanh về diện tích, từ đó tăng nhanh về sản lượng và giá trị sản xuất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )