Giải thích tại sao khí hậu Châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy

Question

Giải thích tại sao khí hậu Châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy

in progress 0
Serenity 5 phút 2021-10-12T01:29:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:30:42+00:00

   Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.

  0
  2021-10-12T01:31:14+00:00

  Sự đa dạng này là do lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. Mặt khác, ở một số đới lại chia thành nhiều kiểu mà nguyên nhân chính là do lãnh thổ rất rộng, có các dãy núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào nội địa. Ngoài ra, trên các núi và sơn nguyên cao khí hậu còn thay đổi theo chiều cao.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )