giao thoa ở mặt nước được tạo bởi hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai vị trí S1và S2. sóng truyền trên

Question

giao thoa ở mặt nước được tạo bởi hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai vị trí S1và S2. sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 6 cm. Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách từ điểm cực đại đến điểm cực tiểu giao thoa gần nhất là?(A.6cm B.3cm C.1,2cm D.1,5cm)

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-12-06T08:37:16+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-06T08:38:17+00:00

    Đáp án:

    Khoảng cách giữa cực đại, cực tiểu gần nhau nhất trên đoạn thẳng \({S_1}{S_2}\) là \(\dfrac{\lambda }{2} = \dfrac{6}{2} = 3cm\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )