Giari nghĩa các từ sau: -Kill, kiss, eat, play, watch.

Question

Giari nghĩa các từ sau:
-Kill, kiss, eat, play, watch.

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-13T17:43:36+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:44:42+00:00

  – Kill (v): giết chết

  – kiss (v): hôn

  – eat (v): ăn

  – Play (v): chơi

  – Watch (v): xem

  0
  2021-10-13T17:44:57+00:00

  @MinHD247

  Kill=Giết

  Kiss=Hôn

  Eat=Ăn

  Play=Chơi

  Watch=Xem

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )