Giúp m với! (No spam) Tại sao cần phải bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng biển nước ta?

Question

Giúp m với! (No spam)
Tại sao cần phải bảo vệ tài nguyên, môi trường vùng biển nước ta?

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-09-07T23:32:06+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T23:33:06+00:00

  Phải bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo, vì:

  Tài nguyên biển – đảo có sự giảm sút

  Diện tích rừng ngập mặn giảm nhanh

  Nguồn lợi hải sn giảm đáng kể, một số loài có nguy cơ tuyệt chủng (cá mòi, cá cháy,…), nhiều loài hi sản đang giảm về mức độ tp trung,…

  Môi trường biển bị ô nhiễm, nht là ở các cảng biển, vùng cửa sông

  Hậu quả: làm suy gim nguồn tài nguyên sinh vật biển, ảnh hưởng xu tới chất lượng của các khu du lịch biển.

  0
  2021-09-07T23:34:01+00:00

   Vì biển nước ta đang bị suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển,  các loài cá quý giảm nhanh, diện tích rừng ngập mặn giảm đáng kể. Bảo vệ biển nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên hải sản và các loài động thực vật khác.

  Chúc bn hk tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )