Giúp mình. Mai thi r câu 1:Nêu đặc điểm phát triển kinh tế nông nghiệp và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp? Câu 2:mật độ

Question

Giúp mình. Mai thi r
câu 1:Nêu đặc điểm phát triển kinh tế nông nghiệp và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nông nghiệp?
Câu 2:mật độ dân số là gì ?vùng đồng bằng có mật độ dân số như thế nào ?so sánh miền Trung du miền núi Bắc Bộ, cả nước với đồng bằng sông Hồng?

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-08-06T22:02:26+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-06T22:03:36+00:00

    Các cơ quan quyền lực nhà nước, bao gồm Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là các cơ quan đại diện của nhân dân, do nhân dân trực tiếp bầu ra theo nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )