Giúp mình nhanh+chính xác=ctlhn+5 sao 2. Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the words given. 1. This film ma

Question

Giúp mình
nhanh+chính xác=ctlhn+5 sao
2. Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the words given.
1. This film made a strong impression on me. (impressed)

2. Horror films terrify my younger sister. (terrified)

3. His new film is really surprising me. (surprised)

4. I found the film exciting. (excited)

5. The film bored us so we left halfway through it. (boring)

in progress 0
Athena 5 tháng 2021-07-12T09:37:32+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:38:48+00:00

  1.This film impressed me ( Bộ phim này đã gây ấn tượng với tôi )

  2.Horror movies terrified my sister ( Phim kinh dị đã làm chị tôi khiếp sợ. )

  3.His new film surprised me( Bộ phim mới của anh ấy làm tôi ngạc nhiên )

  4.I excited the film (Tôi hào hứng với bộ phim )

  5.The film is so boring so we left halfway through it (Phim chán quá nên chúng tôi bỏ dở giữa chừng )

  HỨA NHA

  nhanh+chính xác=ctlhn+5 sao

  0
  2021-07-12T09:39:29+00:00

  1. I am impressed by this film.

  2. My younger sister is terrified of horror film.

  3. I am surprised at his new film.

  4. I was excited about the film.

  5. The film was boring so we left halfway through it.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )