Giúp mình với, Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm và có độ cứng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1N để nén lò xo. Chiều d

Question

Giúp mình với, Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm và có độ cứng 40N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1N để nén lò xo. Chiều dài của lò xo bị nén là bao nhiêu

in progress 0
Reese 1 năm 2021-11-21T07:56:41+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:58:36+00:00

  Đáp án:

  \(l = 7,5cm\) 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: \(\left\{ \begin{gathered}
    {l_0} = 10cm \hfill \\
    k = 40N/m \hfill \\
    F = 1N \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.\)

  Lực đàn hồi của lò xo:

  \(\begin{gathered}
    {F_{dh}} = F = k.\Delta l \hfill \\
     \Rightarrow \Delta l = \frac{{{F_{dh}}}}{k} = \frac{1}{{40}} = 2,5cm \hfill \\ 
  \end{gathered} \)

  Khi lò xo chịu tác dụng lực 1N thì nó bị nén một đoạn: \(\Delta l = 2,5cm\)

  Chiều dài của lò xo khi đó là:

  \(l = {l_0} – \Delta l = 10 – 2,5 = 7,5cm\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )