Giúp mình với So sánh mạng ko dây và mạng có dây Chi tiét giúp mình nha

Question

Giúp mình với
So sánh mạng ko dây và mạng có dây
Chi tiét giúp mình nha

in progress 0
Allison 4 tháng 2021-08-11T11:07:20+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-11T11:08:30+00:00

    *Giống nhau: Đều là mạng máy tính được phân loại dựa trên môi trường truyền dẫn.

    *Khác nhau:

    -Mạng có dây: Môi trường truyền dẫn là các dây dẫn (cáp quang, cáp xoắn, …). Số lượng máy có thể kết nối nhỏ, phụ thuộc vào lượng dây kết nối và có phạm vi nhỏ được sử dụng. -Mạng không dây: Môi trường truyền dẫn không dây (các loại sóng điện từ, bức xạ, …). Số lượng máy có thể kết nối lớn, không phụ thuộc vào lượng dây kết nối và có phạm vi lớn được sử dụng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )