giúp tớ vs đừng coppy nha cái này là đc mik đó Câu 1: Tại sao nói nền kinh tế các nước Đông Nam Á phát triển nhanh, song chưa vững chắc? Câu 2: Tham

Question

giúp tớ vs đừng coppy nha cái này là đc mik đó
Câu 1: Tại sao nói nền kinh tế các nước Đông Nam Á phát triển nhanh, song chưa vững chắc?
Câu 2: Tham gia vào ASEAN Việt Nam có những cơ hội và những khó khăn thách thức nào cần vượt qua?
Câu 3: Trình bày quá trình thành lập ASEAN, nêu mục tiêu của ASEAN ?
Câu 4: Học sinh làm bài tập 3 sách giáo khoa Địa 8 trang 61.

in progress 0
Madeline 16 phút 2021-09-09T11:08:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:09:26+00:00

  Câu 1

  – Các nước Đông Nam Á từng là các nước thuộc địa, kinh tế lạc hậu, nghèo nàn.

  – Kinh tế phát triển dựa vào sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu, tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, thu hút được vốn đầu tư nước ngoài…

  – Tăng trưởng kinh tế nhanh, nhiều thời kì cao hơn mức trung bình thế giới và châu Á song chưa ổn định, gặp phải các thời kì suy thoái kinh tế.

  – Sản xuất kinh tế cần quan tâm đến vấn đề môi trường do hiện tượng ô nhiễm môi trường ngày càng phổ biến.

  Câu 2:

  trong những năm qua, Việt Nam đã tham gia xây dựng AEC với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Thúc đẩy việc thành lâp AEC luôn là một trong những ưu tiên cao nhất của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

   Biểu đồ:
  Biểu đồ tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người của một số nước Đông Nam Á năm 2001

  – Nhận xét:
  + GDP/người giữa các nước ASEAN không đều.
  + Nước có GDP/người cao nhất là Xin-ga-po (20740USD), tiếp theo là Bru- nây (12300USD), Ma-lai-xi-a (3680USD), Thái Lan (1870USD).
  + Các nước có GDP/người thấp dưới 1000USD là Phi-líp-pin (930USD), In-đô- nê-xi-a (680USD), Việt Nam (415USD), Lào (317USD), Cam-pu-chia (280USD).
  + GDP/người của Xin-ga-po gấp 74 lần GDP/người của Cam-pu-chia, gấp 65,4 lần GDP/người của Lào, gấp 74 lần Cam-pu-chia, gấp gần 

  giup-to-vs-dung-coppy-nha-cai-nay-la-dc-mik-do-cau-1-tai-sao-noi-nen-kinh-te-cac-nuoc-dong-nam-a

  0
  2021-09-09T11:10:05+00:00

  Câu 1

  – Các nước Đông Nam Á từng là các nước thuộc địa, kinh tế lạc hậu, nghèo nàn.

  – Kinh tế phát triển dựa vào sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu, tài nguyên phong phú, nhân công dồi dào, thu hút được vốn đầu tư nước ngoài…

  – Tăng trưởng kinh tế nhanh, nhiều thời kì cao hơn mức trung bình thế giới và châu Á song chưa ổn định, gặp phải các thời kì suy thoái kinh tế.

  mình chỉ bt làm câu 1 thôi xin tha lỗi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )