Giúpp mình với ạ ! Câu hỏi : Hai tụ điện có điện dung C1 và C2 . Khi chúng mắc nối tiếp nhau thì điện dung tương đương là 2 µF và khi mắc song song là

Question

Giúpp mình với ạ !
Câu hỏi : Hai tụ điện có điện dung C1 và C2 . Khi chúng mắc nối tiếp nhau thì điện dung tương đương là 2 µF và khi mắc song song là 9µF . Điện dung C1 và C2 bằng bao nhiêu ?

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-07-06T08:46:04+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T08:48:01+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!!!

  Đáp án:

    \(\left[ \begin{array}{l}C_1 = 3.10^{- 6} ; C_2 = 6.10^{- 6} (F)\\C_1 = 6.10^{- 6} ; C_2 = 3.10^{- 6} (F)\end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  Điện dung của bộ tụ khi mắc chúng song song, nối tiếp lần lượt là:

         `C_b = C_1 + C_2 = 9 (\muF) = 9.10^{- 6} (F)`

         `C_b’ = {C_1C_2}/{C_1 + C_2} = 2 (\muF) = 2.10^{- 6} (F)`

  `<=> {C_1C_2}/{9.10^{- 6}} = 2.10^{- 6}`

  `<=> C_1C_2 = 18.10^{- 12}`

  Ta có hệ phương trình:

         $\begin{cases}C_1 + C_2 = 9.10^{- 6}\\C_1C_2 = 18.10^{- 12}\\\end{cases}$

  `<=>` \(\left[ \begin{array}{l}C_1 = 3.10^{- 6} ; C_2 = 6.10^{- 6} (F)\\C_1 = 6.10^{- 6} ; C_2 = 3.10^{- 6} (F)\end{array} \right.\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )