Gúp mình mai kt rồi Một bình nước cao 1,5m đựng đầy nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m^3 a/ Tính áp suất của nước tác dụng lên đ

Question

Gúp mình mai kt rồi
Một bình nước cao 1,5m đựng đầy nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m^3
a/ Tính áp suất của nước tác dụng lên đáy bình
b/ Tính áp suất của nước tác dụng lên một điểm A cách đáy bình 0,5m

in progress 0
Harper 2 tuần 2021-11-29T14:54:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-29T14:55:37+00:00

  Giải

  a, Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình là:

  p=d.h=10000*1,5= 15000 (N/m³)

  b, Chiều cao từ điểm đó đến miệng bình là:

  1,5-0,5=1 (m)

  Áp suất của nước tác dụng lên điểm a là:

  p=d.h=10000*1=10000(N/m³)

  (Học tốt nhé!)

  0
  2021-11-29T14:55:49+00:00

  Tóm tắt:

  d= 10.000 N/m3

  h1= 1,5m

  h2=1m

  P=?Pa

  A. Áp suất của nước tác dụng lên đáy bình:

  P=d.h => P= 10.000. 1,5

  =15.000 Pa

  B. Khoảng cách từ điểm A đến miệng bình:

  1,5 – 0,5=1m

  Áp suất của điểm A

  P =d.h => P= 10.000. 1

  = 10.000 Pa

  Đáp số: A. 15.000 Pa

  B. 10.000 Pa

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )