hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song không khí , cách nhau 10cm , có dong điện cùng chiều 2I1=3I2=24A đi qua . Xác định vecto cảm ứng từ tổng hợ

Question

hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song không khí , cách nhau 10cm , có dong điện cùng chiều 2I1=3I2=24A đi qua . Xác định vecto cảm ứng từ tổng hợp tại : M cách I1 5 cm và cách I2 5cm

in progress 0
Eloise 14 phút 2021-09-27T22:47:02+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T22:48:21+00:00

  Đáp án:

  1,6.10^-5T 

  Giải thích các bước giải:

  I1 = 12A

  I2 = 8A

  Vecto cảm ứng từ của hai dây tại M là ngược chiều nhau

  Cảm ứng từ tổng hợp tại M là hiệu của hai cảm ứng từ tại M:

  \[B = \left| {{B_1} – {B_2}} \right| = \left| {{{2.10}^{ – 7}}\frac{{{I_1}}}{r} – {{2.10}^{ – 7}}\frac{{{I_2}}}{r}} \right| = \left| {{{2.10}^{ – 7}}\frac{{12}}{{0,05}} – {{2.10}^{ – 7}}\frac{8}{{0,05}}} \right| = 1,{6.10^{ – 5}}T\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )