Hai điện tích điểm q1 = -10-7 C và q2 = 5.10-8 C đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau 5 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện

Question

Hai điện tích điểm q1 = -10-7 C và q2 = 5.10-8 C đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau 5 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = 2.10-8 C đặt tại điểm C sao cho CA = 3 cm, CB = 4 cm.

in progress 0
Josie 2 giờ 2021-09-07T10:47:41+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:49:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Phần này làm nháp nhé bạn 

  Lập luận: ta nhận thấy các khoảng cách giữa điện tích lần lượt là 0,03 ; 0,04 ; 0,05 => 0,05 LÀ CẠNH DÀI NHẤT => N là cạnh huyền trong tam giác vuông ABC

  F10= K.$\frac{/q1.q0/}{rAC ^2}$ = 9.10^9. $\frac{/-10^-7 . 2.10^-8 /}{0,03^2}$ =0,02 (N)

  F20= k.$\frac{/q2.q0/}{rBC^2 }$ =( đoạn này bạn cứ thế số vào nha )=5,625.10^-3 (N)

  Đến đây bạn biểu diễn vecto lực lên hình của bạn nhé

  Theo hình, ta được

  vecto Fo= vecto F10 + vecto F20 (*)

  Do vecto F10 ⊥ vecto F20 => F0= √F10²+F20²≈0,021(N)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )