Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song với nhau, cùng chiều và cách nhau d = 10cm. Dòng điện trong hai dây có cường độ I1 = 2A, I2 = 6A hai dây dẫn đ

Question

Hai dòng điện thẳng dài, đặt song song với nhau, cùng chiều và cách nhau d = 10cm. Dòng điện trong hai dây có cường độ I1 = 2A, I2 = 6A hai dây dẫn đặt trong không khí. Điểm có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0 cách I1 là bao nhiên?

in progress 0
Reese 2 tháng 2021-07-27T02:34:24+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:36:16+00:00

  Đáp án:

  Gọi khoảng cách từ điểm $A$ tới điểm có cảm ứng từ bằng $0$ là $r_1$

  Khoảng cách từ điểm $B$ tới điểm có cảm ứng từ bằng $0$ là $r_2$

  Ta có: 

  $\dfrac{I_1}{r_1}=$ $\dfrac{I_2}{r_2}$ $⇒\dfrac{2}{r_1}=\dfrac{6}{r_2}⇒6r_1=2r_2⇒6r_1-2r_2=0$

  Ta có hệ phương trình:

  $\begin{cases}6r_1-2r_2=0\\r_1+r_2=0,1\\\end{cases}$

  $⇒r_1=0,025(m)=2,5(cm)$

  Vậy điểm có cảm ứng từ tổng hợp bằng $0$ cách $I_1$ $2,5(cm)$

  BẠN THAM KHẢO.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )