Hai người bạn có quan hệ với nhau khá tốt, nhưng vì một lý do không hay nào đó mà hai người đó làm như không quen biết trong thời gian dài.Bạn A thấy

Question

Hai người bạn có quan hệ với nhau khá tốt, nhưng vì một lý do không hay nào đó mà hai người đó làm như không quen biết trong thời gian dài.Bạn A thấy mình nợ bạn B nên muốn trả lễ rồi chấm dứt quan hệ. Mà không biết có nên hay không vì hai người không qua lại lâu rồi . Nếu là em thì em sẽ làm thế nào!?

in progress 0
Madeline 2 tuần 2021-07-10T12:14:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:16:12+00:00

  Nếu là em thì em sẽ trả lễ và hẹn bạn đấy nói chuyện với mình về mối quan hệ này để hòa giải hoặc chấm dứt mối quan hệ . 

  Theo mk nghĩ là vậy mong bn nhận .

  0
  2021-07-10T12:16:33+00:00

  Nếu là em, em sẽ chủ động liên hệ với B để trả nợ và nói với B nếu được thì trở lại làm bạn với nhau như xưa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )