Hai ôtô cùng chuyển động thẳng đều từ hai bến xe A và B cách nhau 20km trên một đoạn đường thẳng . Nếu hai ô tô chạy ngược chiều thì chúng sẽ gặp nhau

Question

Hai ôtô cùng chuyển động thẳng đều từ hai bến xe A và B cách nhau 20km trên một đoạn đường thẳng . Nếu hai ô tô chạy ngược chiều thì chúng sẽ gặp nhau sau 15 phút. Nếu hai ô tô chạy cùng chiều thì chúng sẽ đuổi kịp nhau sau 1h . Vận tốc của 2 ô tô lần lượt là bao nhiêu

in progress 0
Aubrey 2 tuần 2021-12-02T01:01:11+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T01:02:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ngược 20/(v1+v2)=15/60=0.25

  Cùng 20/(v1-v2)=1

  ==> v1+v2= 80

          v1-v2=20

  ==>v1 = 50, v2= 30

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )