Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng ? A. Thắp hương cúng ông bà B. Không ăn trứng trước khi thi C. Yểm bùa D. Xem bói để biết trước tương lai

Question

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng ?
A. Thắp hương cúng ông bà
B. Không ăn trứng trước khi thi
C. Yểm bùa
D. Xem bói để biết trước tương lai

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-08-17T06:48:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:50:02+00:00

  Hành vi thể hiện tín ngưỡng:
  A: Thắp hương cúng ông bà

  0
  2021-08-17T06:50:38+00:00

  A. Thắp hương cúng ông bà

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )