Hãy chỉ ra input và output của các bài tóan sau: a) cho hai số a và b (a>0, b>0). Tìm các USC của hai số a và b b) tìm số lớn nhất trong ba số a, b, c

Question

Hãy chỉ ra input và output của các bài tóan sau:
a) cho hai số a và b (a>0, b>0). Tìm các USC của hai số a và b
b) tìm số lớn nhất trong ba số a, b, c

in progress 0
Quinn 3 tuần 2021-08-18T22:24:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:25:45+00:00

  a. 

  Input: hai số a và b (a>0, b>0)

  Output: các ƯSC của hai số a và b

  b.

  Input: ba số a , b và c

  Output: Số lớn nhất trong ba số a , b , c

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )