Hãy cho biết câu lệnh sau sẽ viết ra màn hình cái gì? For i: = 1 to 3.5 do write(i); A.Chương trình không chạy vì giá trị cuối của biến đếm là số thập

Question

Hãy cho biết câu lệnh sau sẽ viết ra màn hình cái gì? For i: = 1 to 3.5 do write(i);
A.Chương trình không chạy vì giá trị cuối của biến đếm là số thập phân.
B.1 2 3
C.1 3.5
D.3.5

in progress 0
aikhanh 4 tháng 2021-08-19T19:11:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:12:22+00:00

  đáp án : d nhá 

  0
  2021-08-19T19:12:30+00:00

  Đáp án: D. 3.5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )