Hãy cho bt vì sao sông ngòi nc ta ngắn dốc và có2 mùa nc khác nhau rõ rệt

Question

Hãy cho bt vì sao sông ngòi nc ta ngắn dốc và có2 mùa nc khác nhau rõ rệt

in progress 0
Arianna 2 tuần 2021-07-10T12:10:59+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:12:47+00:00

  Sông ngòi nước ta có hai mùa nước rõ rệt là mùa lũ và mùa cạn. Sở dĩ có sự khác biệt rõ rệt giữa hai mùa là vì: … Nước ta lại có chế độ mưa theo mùa, mùa mưa tập trung từ 70 – 80% lượng nước, mùa khô chỉ có từ 20 – 30% lượng nước, vì thế vào mùa mưa sông ngòi đầy nước, mùa khô sông ngòi cạn nước.Vì lãnh thổ nước ta hẹp ngang và nằm sát biển. Địa hình nước ta có nhiều đồi núi (chiếm 3/4 diện tích), đồi núi lấn ra sát biển nên dòng chảy ngắn, dốc. -> sông ngòi chủ yếu là sông ngắn và dốc.Xin hay nhất

  0
  2021-07-10T12:12:50+00:00

  Sông ngòi nước ta  có hai mùa nước rõ rệt là mùa lũ và mùa cạn vì:

  – Nguồn nước cung cấp cho sông ngòi nước ta chủ yếu là nước mưa.

  – Nước ta lại có chế độ mưa theo mùa, mùa mưa tập trung từ 70 – 80% lượng nước, mùa khô chỉ có từ 20 – 30% lượng nước, vì thế vào mùa mưa sông ngòi đầy nước, mùa khô sông ngòi cạn nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )