hãy đặt câu hỏi Hoa^s house has two floors ( từ gạch chân là từ two)

Question

hãy đặt câu hỏi
Hoa^s house has two floors ( từ gạch chân là từ two)

in progress 0
Emery 1 năm 2021-12-06T09:05:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:07:17+00:00

  How many floors in Hoa’s house?

  0
  2021-12-06T09:07:31+00:00

  Hoa’s house has two floors

  ⇒How many floors does Hoa’s house have ?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )