Hãy ghi ra những bất lợi mà an overcrowded bus gây ra theo cấu trúc sau one disadvantage of an overcrowded bus is=.

Question

Hãy ghi ra những bất lợi mà an overcrowded bus gây ra theo cấu trúc sau
one disadvantage of an overcrowded bus is………….

in progress 0
Valerie 2 tuần 2021-08-30T17:11:19+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-30T17:13:10+00:00

    one disadvantage of an overcrowded bus is out of seats

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )