hãy kể 1 số việc làm của bản thân em góp phần xây dựng bộ máy nhà nước cấp cơ sở

Question

hãy kể 1 số việc làm của bản thân em góp phần xây dựng bộ máy nhà nước cấp cơ sở

in progress 0
Josie 3 tuần 2021-08-18T22:40:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:41:16+00:00

  1 số việc làm của bản thân em góp phần xây dựng bộ máy nhà nước cấp cơ sở :

  – Chấp hành các quy định do Nhà nước đề ra .

  – Cùng gia đình thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đối với nhà nước.

  $no copy$

  #Trang Huyen

  0
  2021-08-18T22:41:39+00:00

  1 số việc làm của bản thân em góp phần xây dựng bộ máy nhà nước cấp cơ sở là 

  + Tham gia những nghĩa vụ mà nhà nước ban hành

  + Chấp hành đúng về các quy định của nhà nước

  + Ủng hộ nhà nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )