hãy kể tên những di sản văn hóa vật thể ở hà nam cố gắng trả lời đúng nhé

Question

hãy kể tên những di sản văn hóa vật thể ở hà nam
cố gắng trả lời đúng nhé

in progress 0
Reese 2 tuần 2021-07-10T11:40:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:41:56+00:00

  Đã có 10 đề tài, dự án nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Hà Nam thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia đó là: Múa hát Dậm Quyển Sơn, Múa hát Lải Lèn, Hội vật võ Liễu Đôi, Làng trống Đọi Tam, dệt lụa Nha Xá, sừng mỹ nghệ Đô Hai, Hát Trống quân, nghề Đan Cót, Vật Cầu An Mông, …

  0
  2021-07-10T11:42:23+00:00

  Những di sản văn hóa phi vật thể ở Hà Nam:

  – Múa hát Dậm Quyển Sơn

  – Múa hát Lải Lèn

  – Hội vật võ Liễu Đôi

  – Làng trống Đọi Tam

   – Dệt lụa Nha Xá

  –  Sừng mỹ nghệ Đô Hai

  –  Hát Trống quân

  – Nghề Đan Cót

  – Vật Cầu An Mông

  – Nghề gốm Quyết Thành

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )