Hãy nói rõ đặc điểm của tầng đối lưu

Question

Hãy nói rõ đặc điểm của tầng đối lưu

in progress 0
Aubrey 3 tháng 2021-09-27T12:18:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:19:55+00:00

  Đặc điểm tầng đối lưu:
      + Nằm ở vị trí thấp nhất trong 3 tầng (từ 0-16km)
      + Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0.6 độ C.
      + Không khí tập trung khoảng 90% ở tầng này.
      + Nơi sinh ra các hiện tượng mây, mưa,…
     + Không khí được chuyển động theo chiều thẳng đứng.

  0
  2021-09-27T12:20:14+00:00

  Đặc điểm tầng đối lưu:
  + Nằm ở vị trí thấp nhất trong 3 tầng (từ 0-16km)
  + Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0.6 độ C.
  + Không khí tập trung khoảng 90% ở tầng này.
  + Nơi sinh ra các hiện tượng mây, mưa,…
  + Không khí được chuyển động theo chiều thẳng đúng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )