Hãy phân biệt trang web và website và cho ví dụ

Question

Hãy phân biệt trang web và website và cho ví dụ

in progress 0
Gabriella 1 tháng 2021-08-04T20:22:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:23:03+00:00

  – Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet.

  – Website là một tập hợp gồm một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung.

  vd:

  https://hoidap247.com/answer_question/1159005

  https://vi.wikipedia.org/

  0
  2021-08-04T20:23:24+00:00

  một webside thường có nhiều trang web, mỗi trang web đó gọi là web page

  hiểu nôm na rang webpage là trang con của webside

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )