hãy tìm vị trí điểm M để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0 biết hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí mang dòng điện ngược chiều d

Question

hãy tìm vị trí điểm M để cảm ứng từ tổng hợp tại M bằng 0 biết hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí mang dòng điện ngược chiều dòng điện i1 có cường độ 1 a trong điện i2 có cường độ 4 a đặt cách nhau 12 cm.Ai giúp vs chỉ 50đ

in progress 0
Alice 23 phút 2021-10-09T23:37:41+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:38:56+00:00

  Đáp án:

   M thuộc đường thẳng song song với 2 dây dẫn, nằm ngoài khoảng 2 dây, cách dây 1 là 4cm

  Giải thích các bước giải:

  Do I1 và I2 ngược chiều nên để cảm ứng từ tại M bằng 0 thì M nằm ngoài khoảng I2 và I1, về phía I1 và thỏa mãn:

  \({2.10^{ – 7}}.\dfrac{{{I_1}}}{x} = {2.10^{ – 7}}.\dfrac{{{I_2}}}{{0,12 + x}} \Rightarrow x = 0,04m = 4cm\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )