hệ thống núi himalaya chạy theo hướng nào?

Question

hệ thống núi himalaya chạy theo hướng nào?

in progress 0
Camila 1 năm 2021-09-27T22:38:37+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-27T22:40:28+00:00

    phía Bắc là dãy Hi-ma-lay-a hùng vĩ kéo dài 2600km , rông 320km-400km

    phía Nam là sơn nguyên Đê-can tương đối bằng phẳng với 2 rìa phía Tây và phía Đông là dãy Gất Tây và dãy Gất Đông

    ở giữa là đồng bằng Ấn-hằng rộng lớn chiều dài hơn 3000 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )