help Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây A. luôn luôn tăng B. luôn lu

Question

help
Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây
A. luôn luôn tăng
B. luôn luôn giảm
C. luân phiên tăng, giảm
D. luôn luôn không đổi

in progress 0
Cora 4 tuần 2021-07-10T12:15:31+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:17:05+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây

  A. luôn luôn tăng

  B. luôn luôn giảm

  C. luân phiên tăng, giảm

  D. luôn luôn không đổi

  `text(Giải thích: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng giảm)`

  0
  2021-07-10T12:17:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây

  A. luôn luôn tăng

  B. luôn luôn giảm

  C. luân phiên tăng, giảm

  ( .Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây luân phiên tăng, giảm

  D. luôn luôn không đổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )