Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một chất lỏng A. Khối lượng của chất lỏng tăng B. Trọng lượng của chất lỏng tăng C. Thể tích của chấ

Question

Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một chất lỏng
A. Khối lượng của chất lỏng tăng
B. Trọng lượng của chất lỏng tăng
C. Thể tích của chất lỏng tăng
D. Cả thể tích , trọng lượng và khối lượng đều tăng

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-11-08T21:10:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:11:11+00:00

  Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một chất lỏng 
  A. Khối lượng của chất lỏng tăng 
  B. Trọng lượng  của chất lỏng tăng 
  C. Thể tích của chất lỏng tăng 
  D. Cả thể tích , trọng lượng và khối lượng đều tăng 

  – Khi đun nóng, chất lỏng dãn nở vì nhiệt nên thể tích chất lỏng tăng. Khối lượng chất lỏng không đổi dẫn đến trọng lượng chất lỏng cũng không đổi (P=10m).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )