học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc thừa kế và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Question

học sinh có trách nhiệm như thế nào trong việc thừa kế và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

in progress 0
Valerie 1 tháng 2021-08-07T20:50:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:51:23+00:00

  ​trách nhiệm của học sinh trong việc phát huy truyền thống đánh giạc giữ nước  trong sự nghiệp xayy dựng và bảo vệ tổ quốc là : 
  – kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong truyền thống đánh giặc giữ nước của ông cha ta
  – luôn luôn nổ lực không ngừng phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng phát triển và vững mạnh, phát triển đất nước để có thể sánh vai với các cường quốc năm châu trong sự nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.

  0
  2021-08-07T20:52:12+00:00

  CHÚNG TA PHẢI LUÔN GIỮ GÌN VÀ THỰC HIỆN TỐT TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC TA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )