How do they want –to work? – By minibus A. to go B. to travel C. to work D. Both a and d

Question

How do they want ……..to work? – By minibus
A. to go
B. to travel
C. to work
D. Both a and d

in progress 0
Maya 3 tháng 2021-09-08T21:33:04+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T21:34:34+00:00

  How do they want ……..to work? – By minibus

  A. to go

  B. to travel

  C. to work

  D. Both a and d

  `@` Cấu trúc : want + to_V 

  want to go to work : muốn đi làm

                  $@YuuSaji$

  0
  2021-09-08T21:34:48+00:00

  How do they want ……..to work? – By minibus

  A. to go ⇒ want + to V 

  B. to travel ⇒ dịch theo nghĩa : Họ muốn đi du lịch đến chỗ làm bằng phương tiện nào? → loại

  C. to work ⇒ không đúng ngữ pháp 

  D. Both a and d ⇒ không hợp 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )